سنگ کوبیک گرانیت مروارید

سنگ کوبیک گرانیت مروارید

اطلاعات محصول سنگ کوبیک گرانیت مروارید

تولید و ارائه انبوه سنگ کوبیک گرانیت مروارید مشهد با ابعاد منظم و معدنی

ابعاد 10*10*10 – سنگ کوبیک 10*10*5 – سنگ کوبیک 8*8*8 و سفارشی

موارد استفاده

سنگ کوبیک گرانیت مروارید مناسب جهت کف پارکها , پیاده روها , رمپ و… از کوبیک گرانیت به
دلیل استحکام  و ضخامت زیاد جهت سرعت گیر در خیابانها نیز مورد استفاده قرار میگیرد. f

36
2,143 بازدید
صنایع سنگ آرمان