سنگ فرش گرانیت مروارید

سنگ فرش گرانیت مروارید

سنگ فرش گرانیت مروارید

سنگ فرش گرانیت مروارید در ابعاد و اندازه های مختلف 40*40 – 35*40 – 30*40 – 20*40 و…

موارد استفاده سنگ فرش گرانیت مروارید

از سنگ فرش گرانیت مروارید برای کف پارکینگ – کف پارکها و پیاده رو – کف مجتمعها تجاری و … استفاده میشود.

28
919 بازدید
صنایع سنگ آرمان