سنگ اپن گرانیت مروارید

سنگ اپن گرانیت مروارید

اطلاعات محصول سنگ اپن گرانیت مروارید

انواع سنگ اپن گرانیت مروارید در عرض 40 – 50 – 60 – 70 و … در ضخامت 3 سانتیمتر کابینتی و 2 سانتیمتر دقیق

موارد استفاده

سنگ اپن گرانیت مروارید یا سنگ کابینت گرانیت مناسب جهت پیشخوان آشپزخانه

کف خواب روی دیوارهای محیط های باز و …

از سایر محصولات صنایع سنگ آرمان نیز دیدن نمایید. t

27
759 بازدید
صنایع سنگ آرمان