لیست قیمت سنگ گرانیت نهبندان

قیمت سنگ پله گرانیت نهبندان
 • کیفیت درجه ۱
 • قطر ۳ سانت
 • عرض ۳۵ سانتیمتر
 • متر مربع
قیمت: 78000 تومان
قیمت سنگ گرانیت نهبندان حکمی
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 2 سانت
 • ابعاد 40 * 40 و سفارشی
 • مترمربع
قیمت: 50000 تومان
قیمت سنگ گرانیت نهبندان طولی
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 2 سانت
 • عرض 40 سانتی متر
 • متر مربع
قیمت: 48000 تومان
قیمت سنگ فرش گرانیت نهبندان
 • کیفیت مطلوب
 • ابعاد ۳۵ ، ۳۰ ، ۲۵
 • عرض ۴۰ سانتیمتر
 • متر مربع
قیمت: توافقی 
قیمت سنگ گرانیت نهبندان صادراتی
 • کیفیت صادراتی
 • ابعاد سفارشی
 • عرض سفارشی
 • مترمربع
قیمت: توافقی 
قیمت سنگ اپن گرانیت نهبندان
 • کیفیت درجه یک
 • قطر ۳ سانت
 • عرض ۵۰ سانتی متر
 • متر مربع
قیمت: توافقی تومان
صنایع سنگ آرمان