لیست قیمت سنگ گرانیت مروارید مشهد

قیمت سنگ مروارید درجه 2
 • کیفیت درجه 2
 • قطر 2 سانت
 • ابعاد 40 * 40
 • متر مربع
قیمت: 19000 تومان
قیمت سنگ گرانیت مروارید حکمی
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 2 سانت
 • ابعاد 40 * 40 و سفارشی
 • مترمربع
قیمت: 24000 تومان
قیمت سنگ گرانیت مروارید طولی
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 2 سانت
 • عرض 40 سانتی متر
 • متر مربع
قیمت: 22000 تومان
قیمت سنگ کوبیک گرانیت مروارید
 • کیفیت ممتاز
 • نوع منظم
 • ابعاد 10 * 10 * 10
 • هرتن
قیمت: 200000 تومان
قیمت سنگ فرش گرانیت مروارید
 • کیفیت مطلوب
 • قطر 2 سانت
 • ابعاد 35 ، 30 ، 25
 • مترمربع
قیمت: 20000 تومان
قیمت سنگ پله گرانیت مروارید
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 3 سانت
 • عرض 35 سانتی متر
 • متر مربع
قیمت: 34000 تومان
قیمت سنگ گرانیت مروارید مشهد صادراتی
 • کیفیت صادراتی
 • ابعاد سفارشی
 • عرض 60 * 70 سانتی متر
 • متر مربع
قیمت: توافقی 
قیمت سنگ کابینت گرانیت مروارید
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 3 سانت
 • عرض 50 سانتی متر
 • مترمربع
قیمت: 40000 تومان
قیمت جدول گرانیت مروارید
 • کیفیت صادراتی
 • قطر 8 سانت
 • ابعاد 50 * 30
 • هر عدد
قیمت: 11500 تومان

لیست قیمت سنگ گرانیت مروارید مشهد

تمامی قیمتهای  لیست قیمت سنگ گرانیت مروارید بروز میباشد.

لطفا از سایر محصولات صنایع سنگ آرمان نیز دیدن فرمایید.

صنایع سنگ آرمان