لیست قیمت سنگ گرانیت تایباد

قیمت سنگ پله گرانیت تایباد
 • کیفیت درجه ۱
 • قطر ۳ سانت
 • عرض ۳۵ سانتیمتر
 • متر مربع
قیمت: 90000 تومان
قیمت سنگ گرانیت تایباد حکمی
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 2 سانت
 • ابعاد 40 * 40
 • مترمربع
قیمت: 58000 تومان
قیمت سنگ گرانیت تایباد طولی
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 2 سانت
 • عرض 40 سانتی متر
 • متر مربع
قیمت: 55000 تومان
قیمت سنگ فرش گرانیت تایباد
 • کیفیت درجه ۱
 • ابعاد 20 ، 30 ، 35
 • عرض 40
 • متر مربع
قیمت: 45000 تومان
قیمت سنگ گرانیت تایباد
 • کیفیت درجه یک
 • ابعاد سفارشی
 • عرض سفارشی
 • مترمربع
قیمت: توافقی 
قیمت سنگ اپن تایباد
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 3 سانت
 • عرض 50 سانتی متر
 • متر مربع
قیمت: 110000 تومان
قیمت سنگ اپن گرانیت تایباد 60
 • کیفیت درجه ۱
 • قطر 3 سانت
 • عرض 60
 • متر مربع
قیمت: 125000 تومان
قیمت 60 * 60 ضخامت 3 هلویی تایباد
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 3 سانت
 • ابعاد 60 * 60
 • مترمربع
قیمت: لطفا تماس بگیرید 
قیمت سنگ طولی گرانیت تایباد 60
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 2 سانت
 • عرض 60 سانتی متر
 • متر مربع
قیمت: لطفا تماس بگیرید 
قیمت سنگ 30 * 60 گرانیت تایباد
 • کیفیت درجه ۱
 • قطر 2 سانت
 • ابعاد 30 * 60
 • متر مربع
قیمت: لطفا تماس بگیرید 
قیمت 40 * 60 سنگ گرانیت تایباد
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 2 سانت
 • ابعاد 40 * 60
 • مترمربع
قیمت: لطفا تماس بگیرید 
قیمت 60 *60 دو سانت گرانیت تایباد
 • کیفیت درجه یک
 • قطر 2 سانت
 • ابعاد 60 * 60
 • متر مربع
قیمت: لطفا تماس بگیرید 
صنایع سنگ آرمان