لیست قیمت جدول سنگی

لیست قیمت جدول سنگی گرانیت مروارید

قیمت سنگ جدول _ 8*30*50
 • کیفیت ممتاز
 • قطر 8 سانتیمتر
 • ابعاد 30*50
 • هر مترمربع
قیمت: 70000 تومان
قیمت سنگ جدول _ 10*30*50
 • کیفیت ممتاز
 • قطر 10 سانتیمتر
 • ابعاد 30*50
 • هر مترمربع
قیمت: 80000 تومان
قیمت سنگ جدول _ 8*30*60
 • کیفیت ممتاز
 • قطر 8 سانتیمتر
 • ابعاد 30*60
 • هر مترمربع
قیمت: 72000 تومان
قیمت سنگ جدول _ 10*30*60
 • کیفیت ممتاز
 • قطر 10 سانتیمتر
 • ابعاد 30*60
 • هر مترمربع
قیمت: 82000 تومان
سنگ جدول ابعاد سفارشی
 • کیفیت ممتاز و صادراتی
 • قطر سفارشی
 • ابعاد سفارشی
 • هر مترمربع و عدد
قیمت: لطفا تماس بگیرید. 
قیمت سنگ جدول _ 8*40*50
 • کیفیت ممتاز
 • قطر 8 سانتیمتر
 • ابعاد 40*50
 • هر مترمربع
قیمت: 75000 تومان
قیمت سنگ جدول _ 10*40*50
 • کیفیت ممتاز
 • قطر 10 سانتیمتر
 • ابعاد 40*50
 • هر مترمربع
قیمت: 85000 تومان
قیمت سنگ جدول _ 20*30*70
 • کیفیت صادراتی
 • قطر 20 سانتیمتر
 • ابعاد 30*70
 • هر عدد
قیمت: توافقی تومان
صنایع سنگ آرمان